ZWROTY TOWARU I REFUNDACJE PIENIĘŻNE
W celu skorzystania z prawa do zwrotu, klient powinien wysłać wiadomość w tej sprawie do Collistar, w określonym terminie, pod następującym adresem: customercare@collistar.it lub wykonując nastepujące kroki:

Przez internet:

 • Użytkownik loguje się podając nazwę użytkownika i hasło;
 • Użytkownik lokalizuje "moje zamówienia" w ograniczonym obszarze;
 • W ramach "moje zamówienia", użytkownik może wybrać zamówienia, które  mieszczą się w terminie prawa polityki zwrotu (w terminie 14 dni od odbioru);
 • Użytkownik wybiera produkty, które chce zwrócić w odniesieniu do zamówienia, wybierając z rozwijanego menu, aby określić liczbę i przyczyny zwrotu;
 • Żądanie zwrotu jest odbierane przez obsługę klienta, który sprawdza i zatwierdza je;
 • Obsługa klienta powiadamia klienta za pomocą maila, wskazując  zatwierdzenie zwrotu i numer identyfikacyjny (RMA ID), szczegóły dotyczące wysyłki paczki oraz instrukcje dotyczące logowania do strefy zastrzeżonej  i pobrania dokumentu, wydrukowania i dołączenia  do paczki.

 

W przypadku zwrotu, Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt produktów do Collistar w terminie 14 (czternastu) dni od wspomnianego wycofania na następujący adres:

Difarco Srl (do wiadomości Departamentu Collistar)

ul. Guido Rossa, 15

20060 - Liscate (MI)

 Włochy

Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, wraz ze wszystkimi częściami i oryginalnym  opakowaniu, zgodnie z następującymi warunkami:

 

 • Prawo do odstąpienia od umowy może być stosowane do zakupionego produktu w całości;  natomiast w rzeczywistości, prawo odstąpienia od umowy nie może być wykonywane wyłącznie na części zakupionego produktu;
 • Aby zezwolić na odstąpienie od umowy, produkt musi być w stanie nienaruszonym i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi jego częściami (w tym oryginalne opakowanie i wszelkie dokumenty pomocnicze i urządzenia: nalepki, etykietki, uszczelki, itp);
 • Koszty wysyłki (oraz wszelkie opłaty celne, jeśli występują) przy zwrocie produktu ponosi wyłącznie Klient;
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłkę, dopóki certyfikat odbioru towaru przez Collistar nie został wydany;
 • Jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, Collistar powiadamia Klienta, tak że ten ostatni może złożyć skargę do wybranego kuriera i otrzymać refundację. Produkt powinien być następnie udostępniony Klientowi, przy jednoczesnej rezygnacji z wnioskiem o wycofanie.
 • Collistar nie ponosi odpowiedzialności, w jakikolwiek sposób, w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub utraty występującej podczas transportu lub która może być związana z wysyłką powrotną produktu.

Collistar zwraca Klientowi pełną kwotę już zapłaconą, pomniejszoną o poniesione koszty wysyłki i wszelkich opłat celnych płaconych jako import, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy, poprzez przeniesienie kwoty pobieranej za pomocą tych samych środków płatniczych stosowanych przez klienta w początkowej transakcji, chyba że umówiono się inaczej. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wyżej wymienionej refundacji. Jeśli zakup został dokonany przy użyciu kodu rabatowego, zdyskontowana kwota nie zostanie zwrócona. Zwrot będzie dotyczył jedynie kwoty faktycznie zapłaconej. Ponadto Collistar może zawiesić zwrot otrzymania produktu do czasu zwrócenia lub do czasu, gdy Klient udowodni, że Collistar właściwie zwrócił produkt, jeżeli ten fakt nastąpi wcześniej.

W każdym przypadku klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Collistar stwierdzi, że: • zwracany produktu i / lub jego część, i / lub jego opakowania nie są w stanie nienaruszonym;

• Produkt nie posiada zewnętrzengo opakowania i / lub oryginalnego opakowania wewnętrznego;

• Produktowi brakuje jego integralnych elementów i / lub akcesoriów.

W przypadku utraty prawa do odstąpienia, Collistar zwraca zakupiony towar do nadawcy, obciążając kosztami wysyłki, a jeśli już zostały zwrócone, kwotę