BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronie zawierają podatki oraz VAT. Wszelkie koszty wysyłki i dodatkowe opłaty w każdym przypadku komunikowane sa na stronie I zawarte w warunkach handlowych.

Dostępne są następujące opcje płatności:

  • PayPal

Klienci mogą płacić przez PayPal zgodnie ze szczególnymi warunkami określonymi przez PayPal

  • Karta kredytowa

W przypadku gdy produkty zostały zakupione przy użyciu karty kredytowej, transakcja może być wykonywane poprzez PayPal bezpieczny serwer lub przy pomocy innego bezpiecznego serwera wybranego przez Collistar. W każdym przypadku i na każdym etapie transakcji Collistar powinien mieć dostęp do danych karty kredytowej klienta, które są  przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio do banku, który obsługuje transakcję. Collistar nie powinien posiadać zapisu elektronicznego tych szczegółów i dlatego w żadnym wypadku Collistar nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek oszustwa czy nieuprawnione użycia kart kredytowych przez osoby trzecie w momencie zapłaty.

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI

Transakcja płatnicza odbywa się na bezpiecznej stronie, przy użyciu certyfikatów SSL (Secure Socket Layer), to system, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla transakcji internetowych. Dane karty kredytowej są chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą kryptograficznego transferu danych SSL, a nie są dostępne dla osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania od Klienta dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie karty kredytowej. Jeżeli brakuje owych dokumentów, sprzedający zastrz