RETOUREN EN TERUGBETALING

RETOUREN EN TERUGBETALING

 

Als de klant zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, dient deze Collistar hierover te informeren binnen de gestelde termijn door een e-mail te sturen naar customercare@collistar.it of

 

op de volgende wijze via de website:

 • De gebruiker logt in met zijn gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gebruiker gaat naar 'mijn bestellingen' binnen het beveiligde deel;
 • Binnen 'mijn bestellingen' kan de gebruiker de bestellingen kiezen die binnen de herroepingstermijn vallen (binnen 14 dagen na ontvangst);
 • De gebruiker kiest de producten van die bestelling die hij wil retourneren en kiest uit een vervolgmenu de hoeveelheid en redenen van retourzending;
 • Na ontvangst van het verzoek tot retourzending controleert de klantenservice het verzoek en keurt het goed;
 • De klantenservice informeert de klant per e-mail dat de retourzending is goedgekeurd en geeft het identificatienummer (RMA ID), aanwijzingen voor de verzending van het pakket en instructies om op het beveiligde deel in te loggen voor een document dat moet worden afgedrukt en bij het pakket gevoegd.

In geval van een retourzending stuurt de klant de producten voor eigen rekening binnen 14 (veertien) dagen na deze herroeping retour aan Collistar op het volgende adres:

Difarco Srl (attn. of Collistar)

Via Guido Rossa, 15

20060 - Liscate (MI) - Italy

 

Het product dient onbeschadigd, inclusief alle onderdelen en in de originele verpakking (enveloppen en doosjes) te worden geretourneerd conform de volgende voorwaarden:

 • Het herroepingsrecht is van toepassing op het gekochte product in zijn geheel; het herroepingsrecht geldt niet voor een deel van het gekochte product;
 • Om voor herroeping in aanmerking te komen dient het product onbeschadigd en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd, met alle onderdelen (inclusief doosjes en eventuele bijsluiters en toebehoren, zoals etiketten, labels, zegels).
 • Verzendkosten (en eventuele douanekosten) om het product te retourneren zijn voor rekening van de klant.
 • De verzending is de verantwoordelijkheid van de klant totdat het ontvangstbewijs is afgegeven door het door Collistar opgegeven magazijn;
 • Als het product tijdens het transport beschadigd raakt, informeert Collistar de klant hierover zodat deze tijdig een klacht kan indienen bij het koeriersbedrijf om schadevergoeding te krijgen. Het product wordt dan beschikbaar gesteld aan de klant onder gelijktijdige annulering van het herroepingsverzoek;
 • Collistar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies tijdens de verzending of die daarmee verband houdt bij retournering van het product.

 

Collistar betaalt de klant binnen 14 (veertien) dagen na herroeping het reeds betaalde bedrag volledig terug, na aftrek van de gemaakte verzendkosten en eventueel betaalde importkosten, door het berekende bedrag over te boeken via dezelfde betaalwijze als door de klant gebruikt bij de aanvankelijke transactie, tenzij anders overeengekomen. In ieder geval zal de klant geen kosten maken die voortvloeien uit deze terugbetaling. Als bij de aankoop een kortingscode is gebruikt, wordt het kortingsbedrag niet terugbetaald. De terugbetaling heeft alleen betrekking op het werkelijk betaalde bedrag. Bovendien kan Collistar de terugbetaling opschorten tot ontvangst van het geretourneerde product of tot een moment dat de klant bewijst dat hij het product correct heeft geretourneerd, als dat eerder is.

 

In ieder geval verliest de klant zijn herroepingsrecht als Collistar vaststelt dat:

 • Het geretourneerde product en/of zijn accessoires en/of zijn verpakking niet intact zijn;
 • Het product niet zijn buitenverpakking en/of de originele binnenverpakking heeft;
 • Samenstellende onderdelen en/of accessoires van het product ontbreken.

 

Indien het herroepingsrecht vervalt, retourneert Collistar het gekochte product aan de klant en brengt de verzendkosten, evenals de prijs van het product als de retourbetaling reeds heeft plaatsgevonden, aan hem in rekening.