ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
PREMISSEDeze website www.collistar.it (hierna de ‘website’) is eigendom van de onderneming:Maatschappelijke naam: Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milaan, Italië,
Fiscaal nummer: 10267000155
Btw-nummer: 10267000155ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Milaan onder het nummer REA 1361408 (hierna ‘Collistar’).Collistar nodigt de klant uit om de onderstaande voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de aankoopprocedure te voltooien. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna ‘algemene voorwaarden’) mogen op een andere duurzame en voor de klant toegankelijke drager worden afgedrukt en/of opgeslagen. Wanneer de klant zijn of haar bestelling plaatst, aanvaardt hij of zij de verkoopvoorwaarden die op dat moment op de website gepubliceerd zijn.Collistar respecteert de wetgeving inzake verkoop op afstand zoals bepaald in de art. 49 e.v. van het Italiaanse wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 (nl. ‘consumentenwet’), alsook de wetgeving inzake elektronische handel zoals bepaald in het Italiaanse wetsbesluit nr. 70 van 9 april 2003. Deze algemene voorwaarden moeten worden beschouwd als integraal en wezenlijk onderdeel van de overeenkomst.Alle informatie, ondersteuningsvragen, verzoeken of klachten mogen ook worden verstuurd naar het e-mailadres customercare@collistar.it en/op het gratis nummer 800 00 30 40.Deze algemene voorwaarden gelden voor de onlineaankopen tussen de website  www.collistar.nl en personen die woonachtig zijn in de volgende landen: Nederland en België1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna ‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op alle  verkopen op afstand van Collistar producten (hierna ‘producten’ of ‘product’) via de www.collistar.nl website (hierna ‘website).

1.2. De verkoop op afstand service  van de producten onder deze Algemene voorwaarden is alleen beschikbaar voor de consument (hierna ‘klanten’ of ‘klant’); met klanten worden individuele personen boven 18 jaar bedoeld die handelen voor doeleinden die niets te maken hebben met handels-, bedrijfs-, branche-, vak- of beroepsactiviteiten.

1.3. De taal die wordt gebruikt bij de totstandkoming van een koopovereenkomst via deze website is Nederlands.

1.4. Klanten zijn verplicht om de Algemene voorwaarden, beschikbaar op de website, aandachtig te lezen met als doel om deze te erkennen, te bewaren en te reproduceren. Collistar zal een kopie van de Algemene voorwaarden aan de klant sturen op grond van artikel 5.10 van deze Algemene voorwaarden. Collistar zal ovreeenkomsten met klanten archiveren voor de bewaartermijn die door de wet wordt vereist.

 

2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

2.1. De verkoper is Collistar SpA, geregistreerd kantoor  te Via GB Pirelli 19, 20124 Milaan, Italië, BTW nr. 10267000155, Milaan Economisch en Administratief Index nr. – 1361408.

 

3. INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN HUN BESCHIKBAARHEID

3.1. Informatie over producten (en bijbehorende product codes) en prijzen zijn beschikbaar op de website.

3.2. De producten op de website zijn een weerspiegeling van artikelen die normaal bij winkels verkrijgbaar zijn. Echter, Collistar kan niet de garantie bieden dat de op de website beschikbare producten ook daadwerkelijk in de winkels verkrijgbaar zijn. Afbeeldingen van de producten op de website kunnen in sommige gevallen niet exact overeen komen met hun werkelijke uiterlijk. De klant zal zich daarom uitsluitend beroepen op de productomschrijving en de kenmerken zoals vermeld op de website.

3.3. Collistar behoudt zich het recht voor om op elk moment de aantallen en/of typen te beperken van producten die via de website worden verkocht. Stijl, model en kleuren van de producten zoals beschreven op de website kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. Tijdens het aankoopproces ontvangt de klant een automatisch bericht wanneer de bestelling niet kan worden verwerkt doordat een besteld product niet beschikbaar is; Collistar kan op geen enkele wijze door de klant aansprakelijk worden gehouden wanneer een product niet beschikbaar is.

3.4. De klant is gemachtigd om van elk product in de bestelling maximaal 10 stuks te bestellen.

3.5. In geen geval is Collistar aansprakelijk voor fouten als gevolg van het wegvallen van de verbinding tijdens het navigeren van de klant op de website.  

 

4. PRIJS

4.1. De prijzen van de producten staan in euro’s op de website vermeld en zijn inclusief alle toepasselijke belasting en heffingen. Verzendkosten worden aan de prijs van de producten toegevoegd en worden apart vermeld op de aankoopbon.

4.2. Collistar controleert voortdurend dat de op de website vermelde product prijzen correct zijn. Het is helaas niet mogelijk om te garanderen dat de website geheel vrij is van fouten. In het geval dat een onjuiste prijs van een product wordt ontdekt, zal Collistar de bestelling weigeren en de klant de mogelijkheid bieden om het product tegen de juiste prijs te kopen.

4.3. Minimale bestelling € 20.00 (inclusief BTW) exclusief korting, promoties en evt. verzendkosten ontvangt.

 

5. Gebruikersreviews

De reviews van gebruikers die het product effectief hebben gekocht en gebruikt, worden aangeduid als ‘Geverifieerde review’. In de andere gevallen kunnen wij niet garanderen dat de reviews komen van gebruikers die het product effectief op onze website hebben gekocht.6. SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

6.1. De website toont de belangrijkste kenmerken en de prijs van elk product.  De op de website getoonde informatie is niet per definitie een aanbieding van Collistar.

6.2 Voor het verzenden van een bestelling zal de klant tijdens de aankoopprocedure zorgvuldig alle instructies lezen. (ook met betrekking tot de verzendkosten, de voorwaarden van het herroepingsrecht en de privacy verklaring), alsmede deze Algemene voorwaarden.

6.3. Om een product te kopen, (i) plaatst de klant het geselecteerde product in het “winkelmandje” door te klikken op de betreffende knop, (ii) vult de bestelgegevens in, (iii) selecteert de betaalmethode, (iv) accepteert de Algemene voorwaarden en (v) verzendt de bestelling aan Collistar via de website.

6.4. Het verzenden van de bestelling vormt de intentie om het geselecteerde product te kopen, zoals geregeld onder deze Algemene voorwaarden die bindend zijn voor de klant (zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht op grond van artikel 10). Het verzenden van de bestelling door de klant betekent automatisch dat deze een betaalverplichting aangaat voor de waarde van de bestelde product(en).

6.5 Elke fout/verandering in de gegevens zoals door de klant ingevoerd bij de bestelgegevens, kan volgens het proces zoals beschreven op de website worden gevalideerd voor daadwerkelijke verzending van de bestelling.  (voorbeeld: de klant heeft het recht om het aantal producten in de bestelling te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van één of meerdere producten in het “winkelmandje”).

6.6. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van de in de privacyverklaring  beschreven gegevens, kunnen de bestelling en de klantengegevens gerelateerd aan die bestelling door Collistar worden bewaard voor zolang dat van toepassing is volgens de toepasselijke wetgeving.

6.7. De overeenkomst tussen Collistar en de klant is gesloten zodra de klant de aanvaarding van Collistar ontvangt van de online bestelling zoals gedaan via de website . De aanvaarding (of weigering) van Collistar zal via e-mail aan de klant worden verzonden op het e-mailadres dat door de klant is verstrekt bij de bestelgegevens (“orderbevestiging”).

6.8. Collistar kan een bestelling verwerpen (in dit geval is door de klant geen bedrag verschuldigd aan Collistar, behalve eventueel de in artikel 6 vermelde bedragen) in de volgende situaties:

(I) de producten zijn niet beschikbaar (zonder afbreuk te doen aan de onder artikel 3.3 en 5.9 vermelde bepaling; of

(II) als de betaling van deklant niet succesvol is (bijvoorbeeld als het totaalbedrag van de bestelling niet van de creditcard van de klant kon worden afgeschreven of, als u via bankoverschrijving betaalt, wanneer de betalingsbevestiging binnen 10 (tien) werkdagen gerekend vanaf de besteldatum uitblijft.

(III) in het geval van gerapporteerde, of vermoedelijke, frauduleuze of illegale activiteiten, inclusief verdachte aankopen voor commerciële doeleinden;

(IV) als de klant zijn/haar verplichtingen niet is nagekomen die voortvloeien uit een eerdere overeenkomst die met Collistar is gesloten.

6.9. De klant wordt schriftelijk via e-mail op de hoogte gesteld in het geval dat één of meerdere van de bestelde producten niet beschikbaar zijn. In dit geval wordt de bestelling geannuleerd of gedeeltelijk aanvaard voor wat betreft de wel beschikbare producten. Bij gedeeltelijke aanvaarding betaalt de klant uitsluitend (of wordt in rekening gebracht, bij betaling met creditcard) het bedrag van de beschikbare producten.

5.10. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 51, paragraaf 7, van de Consumenten Code zoals hieronder gedefinieerd, zal de orderbevestiging een overzicht van de gekochte producten bevatten, een gedetaileerde prijsopgave en betaalmethode, informatie over eventuele verzendkosten, informatie over de voorwaarden en het herroepingsrecht (inclusief informatie over de uitsluiting van het herroepingsrecht voor gepersonaliseerde producten), het adres waar de klant terecht kan met klachten, informatie over de aftersales service en bestaande commerciële garanties. De e-mail door Collistar verzonden bevestigt tevens levering details van de producten, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 8.1 ( "Bevestiging van verzending en bezorging").

6.11. Het risico van verlies of beschadiging  van de producten gaat over op de klant wanneer de klant (of een derde partij aangewezen door de klant, maar niet de vervoerder) het product eenmaal in fysiek bezit heeft.

 

6. BETAALMETHODE

7.1. De klant betaalt het totale bedrag van de bestelling en eventuele verzendkosten via creditcard, PayPal of via bankoverschrijving.

7.2. Collistar accepteert betalingen met de volgende creditcards:

 

  • Visa;
  • MasterCard;
  • American Express;
  • Maestro;

 

7.3. De betaaltransacties worden gedebiteerd van de creditcard van de klant nadat:
(i) de creditcard gegevens zijn geverifieerd;
(ii) de autorisatie om de creditcard te debiteren is ontvangen van de creditcardmaatschappij.

7.4. In het geval dat het, om welke reden dan ook, binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen vanaf de besteldatum, onmogelijk is om het bedrag te incasseren van de creditcard van de klant (of bij bankoverschrijving, het verschuldigde bedrag nog niet op de rekening van Collistar aanwezig is), is de overeenkomst niet gesloten en zal de bestelling worden geannuleerd.

 

7. TRANSPORT EN BEZORGING

7.1. De producten worden geleverd op het door de klant aangegeven bezorgadres ten tijde van de bestelling. De handtekening van de klant (of van een aangewezen vertegenwoordiger) is vereist op het moment van bezorging. Collistar levert niet bij postbus adressen.

7.2. Bij elke bestelling stuurt Collistar een factuur van de bestelde producten via e-mail of per post aan de klant, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De factuur is gebaseerd op de informatie die ten tijde van de bestelling door de klant is verstrekt. Na verstrekking van de factuur zijn geen wijzigingen toegestaan. De factuur moet voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst worden aangevraagd. Facturen kunnen niet later dan het sluiten van de overeenkomst worden aangevraagd.

7.3. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden apart op de bestelbon vermeld.

7.4. De gekochte producten worden geleverd door de koerierdienst die door Collistar is geselecteerd (hierna “koerier”) op werkdagen (dus met uitzondering van zaterdag, zondag en locale of nationale feestdagen) tussen 9.00 - 18.00 uur. Producten worden verzonden binnen 48 tot 72 uur na de orderbevestiging (behalve bij overmacht of door onvoorziene omstandigheden), met uitzondering van ontoegankelijke en/of afgelegen gebieden.

Als de bestelling niet kan worden afgeleverd, zal de koerier een bericht in de brievenbus achterlaten om de ontvanger te informeren over de poging tot bezorging. Op de eerstvolgende werkdag wordt de tweede poging tot aflevering ingepland. Als de ontvanger ook dan afwezig is, wordt de zending gedurende drie werkdagen bewaard bij een lokaal ophaalpunt.  Op de vierde werkdag wordt het pakket gedeponeerd op het postkantoor en de postbode verstrekt hiervan een kennisgeving aan de ontvanger.  De ontvanger heeft dan nog zeven dagen (werkdagen, inclusief zaterdag) om het pakket bij het postkantoor op te halen. Als het pakket niet binnen dit tijdsbestek wordt opgehaald, gaat het pakket automatisch terug  naar Collistar.

7.5. Bij bezorging van de producten door de koerier, dient de klant (of een aangewezen vertegenwoordiger) het volgende te controleren:

(i) dat het aantal bezorgde items overeenkomt met het aantal op de leverbon; en
(ii) dat de verpakking en de verzegeling intact, onbeschadigd, niet nat of anderszins veranderd zijn.

Eventuele schade aan de verpakking en/of het product, of verschillen in het aantal bezorgde items of documentatie moeten direct schriftelijk worden aangegeven op de pakbon van de koerier. Zodra de klant het document van de koerier heeft getekend zonder bezwaar te maken, kan de klant geen bezwaar meer maken met betrekking tot het uiterlijk van het bezorgde pakket.

 

9. VERZENDING EN BEZORGING BEVESTIGING

9.1. Collistar stuurt de klant een verzendbevestiging via e-mail zodra de bestelling is verzonden.

 

10. INPAKKEN OF VERPAKKING

10.1. Producten die via de website zijn gekocht worden geleverd met standaard Collistar verpakkingen.

 

11. HERROEPINGSRECHT

11.1. Op grond van artikel 52 van de Consumenten Code zoals hieronder gedefinieerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 (veertien) dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de klant (of een door de klant aangewezen vertegenwoordiger).

11.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen zal de klant de volgende stappen nemen binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn:

Via internet:

  • De gebruiker logt in met diens gebruikersnaam en wachtwoord;
  • De gebruiker gaat naar “mijn bestellingen” binnen de beveiligde omgeving;
  • In "mijn bestellingen" kan de gebruiker de bestellingen selecteren die in aanmerking komen voor het herroepingsrecht (binnen 14 dagen na ontvangst);
  • De gebruiker selecteert de producten uit de bestelling die hij/zij wil retourneren en geeft met behulp van een dropdown menu het te retourneren aantal aan en de reden van de retourzending;
  • De retouraanvraag wordt ontvangen door de klantenservice, die deze in behandeling neemt, controleert en goedkeurt;
  • De klantenservice stelt de klant via e-mail op de hoogte van de goedkeuring van de retourzending en het identificatienummer (RMA ID), details voor de retourzending en en instructies voor het inloggen in de beveiligde omgeving waar de klant een document kan downloaden en printen om aan de retourzending toe te voegen.

11.3. Binnen 14 (veertien) dagen na de retourmelding (verzonden op grond van artikel 10.2 hierboven) stuurt de klant het betreffende product retour aan Collistar op het volgende adres:  Difarco Srl t.a.v. Collistar Department, Via Guido Rossa 15, 20060 - Liscate (MI), Italië. De klant neemt de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.  De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als hij/zij op enigerlei wijze anders is omgegaan met het product dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en de werking te behouden: daarom zal de klant ook geen label(s) verwijderen die aan het artikel zijn bevestigd. Het product dient volledig intact, in de originele staat en verpakking, en met alle geleverde toebehoren te worden teruggestuurd zonder dat hiermee is geknoeid en/of iets is bewerkt.

11.4. Collistar zal zonder onnodige vertraging, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de retourmelding volgens artikel 10, het aankoopbedrag van de geretourneerde artikel(en) vergoeden zonder de incidentele kosten.  Collistar zal hiervoor dezelfde betaalmethode hanteren die de klant bij de betreffende bestelling heeft gebruikt, tenzij met de klant nadrukkelijk anders is overeen gekomen en op voorwaarde dat de klant geen extra kosten maakt bij het terugstorten van het aankoopbedrag.  Als bij de aankoop een kortingscode is gebruikt, wordt het bedrag van de korting niet vergoed. De vergoeding heeft uitsluitend betrekking op het werkelijke bestedingsbedrag.

11.5. Collistar heeft het recht om de vergoeding vast te houden totdat het product weer terug is ontvangen, of totdat de klant een bewijs heeft geleverd dat het product is retourgezonden. Hierbij is bepalend welk van beide momenten het eerste plaatsvindt.

11.6. Zodra een product is verzonden, kan een bestelling niet geannuleerd of gewijzigd worden. Verzonden producten kunnen na ontvangst worden geretourneerd zoals beschreven in artikel 10.

 

12. GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

12.1. In overeenstemming met de bepalingen in artikel 59, paragraaf 1, letter c), van de Consumenten Code zoals hieronder beschreven, is het herroepingsrecht niet van toepassing op bestellingen betreffende gepersonaliseerde producten zoals, bijvoorbeeld, artikelen met de initialen van de klant gegraveerd op het product.

 

13. VERVANGING VAN PRODUCTEN

13.1. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de klant volgens artikel 10 en 13 van deze voorwaarden, zal Collistar niet toestaan dat de klant online aangeschafte producten vervangt door andere producten.

 

14. GEBREKEN EN CONFORMITEIT

14.1. Als een product, verkocht door Collistar, fabricagefouten vertoont of een duidelijk gebrek in conformiteit vertoont in vergelijking met andere Collistar producten, kan de klant via e-mail of post contact opnemen met de online Klantenservice op het volgende adres:

COLLISTAR SpA
Via GB Pirelli 19
20124 Milaan (Italië)
attn. Online Sales Assistant
customercare@collistar.it

14.2. De wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 129, 130 en 132 van de Consumenten Code zoals hieronder gedefinieerd zijn van toepassing op de verkoop van producten. Volgens deze artikelen heeft de klant bij een aantoonbaar gebrek het recht op een deugdelijk product, of deze nu kosteloos wordt hersteld of vervangen (de consument mag aangeven of deze het product wil laten repareren of vervangen binnen de grenzen van de wet), of, als een van deze mogelijkheden niet voorhanden is (overeenkomstig artikel 130, paragraaf 7 van de Consumenten Code), de klant komt in aanmerking voor een passende prijsverlaging van het product of een geannuleerde koopovereenkomst. De klant verliest dit recht als hij/zij Collistar niet binnen 2 (twee) maanden na constatering van het gebrek hiervan op de hoogte stelt. In ieder geval zullen acties, bedoeld om een gebrek in conformiteit aan te tonen dat niet opzettelijk is verborgen door Collistar, automatisch vervallen 26 (zesentwintig) maanden na levering van de producten.

14.3. In geval de klant wil dat het product met een gebrek in conformiteit wordt gerepareerd of vervangen op grond van dit artikel 13, draagt Collistar zowel de verzendkosten die nodig zijn om het betreffende product te retourneren als ook eventuele kosten gerelateerd aan levering van het gerepareerde danwel vervangen product aan de klant.

 

15. WAARBORG VAN ECHTHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1. Collistar garandeert de authenticiteit van alle producten die via de website worden gekocht. "Collistar" merkproducten zijn gemaakt met Italiaanse materialen, zijn van Italiaanse makelij en dus allemaal MADE IN ITALY, met als enige uitzondering de promotionele producten (tasjes/promotionele items), welke veelal in China of in andere niet-EU landen zijn gefabriceerd.

15.2. Het “Collistar“ handelsmerk, samen met andere beeldmerken en niet-figuratieve handelsmerken en dienstmerken aanwezig op de producten, de bijbehorende accessoires en/of verpakking, merken die bestaan uit vormen van goederen, die geregistreerd of anderszins zijn, samen met alle illustraties, foto’s, afbeeldingen en plaatsen die door het auteursrecht zijn beschermd, en meer in het algemeen alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het volgende bedrijf: Collistar SpA.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

16.1. Deze Algemene voorwaarden en dientengevolge de gesloten overeenkomsten met klanten, worden geregeld door en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving (met inbegrip van wetsbesluit nr. 206 van 6 September 2005, “Consumenten Code” –en specifiek “Capo I, Titolo III of Parte III” – en wetsbesluit nr. 70 van 9 April 2003 “Ecommerce Decree”).

16.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, geldigheid en/of uitvoering van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de verplichte territoriale jurisdictie van de bevoegde rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de klant.

16.3. Overeenkomstig en voor de doelstellingen van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kan de klant voor de beslechting van geschillen in verband met onlinediensten op deze website een beroep doen op de door de Europese Commissie voorziene procedure voor onlinegeschillenbeslechting (ODR, Online Dispute Resolution) die via de volgende link bereikbaar is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Op grond van de bepalingen van deze verordening kan er bovendien met Collistar contact worden opgenomen via de contactgegevens vermeld in artikel 16 “Contactgegevens”.

 

17. CONTACT

17.1. Voor meer informatie en hulp bij de website of bij het online aankoopproces, kan de klant contact opnemen met Collistar via:

COLLISTAR SpA
Via GB Pirelli 19
20124 Milaan, Italië
t.a.v. Online Sales Assistant
customercare@collistar.it

 

 

Laatst bijgewerkt: 14/07/2023